03:22 ICT Thứ hai, 27/05/2024

KHOA PHÒNG

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 219

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39255

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2820453

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy giao diện mới của website bệnh viện thế nào?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Phù hợp

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Quyết định về việc công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ban chỉ đạo ISo tỉnh Bắc Giang

Thứ năm - 18/01/2024 08:41
    
UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN CHỈ ĐẠO ISO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số:    13 /QĐ-BCĐ

 
Bắc Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2024
 
QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
BAN CHỈ ĐẠO ISO TỈNH BẮC GIANG
 
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định 1069/QĐ-BCĐ ngày 24/7/2014 của Ban chỉ đạo ISO về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Tân Yên có trách nhiệm: công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015; duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng; công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
Điều 3. Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
  • Như Điều 3;
  • Trưởng BCĐ ISO tỉnh (báo cáo);
  • Các thành viên BCĐ ISO tỉnh;
  • Lãnh đạo Sở;
  • Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
  • Lưu: VT, TĐC.
TM. BAN CHỈ ĐẠO KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 đã ký
 
 
 
GIÁMĐỐC SỞKHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Thanh Bình

Phụ lục
DANHMỤCTÀILIỆUHỆTHỐNGQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG THEOTIÊUCHUẨNTCVNISO9001:2015CỦATRUNGTÂMYTẾHUYỆNTÂNYÊN
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BCĐ ngày       /01/2024 của Ban chỉ đạo ISO tỉnh)

 
 
STT
 
Tên tài liệu
 
Mã hiệu
Ghi chú
Thủ tục, hướng dẫn theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng  
 
1.
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng
  • Chính sách Chất lượng
  • Mục tiêu chất lượng
 
MHHT
 
2. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ) QT.01  
3. Quy trình quản lý rủi ro, cơ hội QT.02  
4. Quy trình Đánh giá nội bộ QT.03  
5. Quy trình Kiểm soát sự KPH và HĐKP QT.04  
6. Quy trình xem xét của lãnh đạo QT.05  
Quy trình chuyên môn các Khoa, phòng
Phòng Điều dưỡng – Quản lý chất lượng
1. Quy trình kiểm tra công tác điều dưỡng QT.ĐD-QLCL.01  
2. Quy trình bình hồ sơ điều dưỡng QT.ĐD-QLCL.02  
3. Quy trình công khai dịch vụ khám chữa bệnh nội trú QT.ĐD-QLCL.03  
4. Quy trình tư vấn-GDSK QT.ĐD-QLCL.04  
5. Quy trình tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh (HĐNB) QT.ĐD-QLCL.05  
6. Quy trình Lập Kế hoạch công tác điều dưỡng QT.ĐD-QLCL.06  
7. Quy trình Báo cáo công tác điều dưỡng QT.ĐD-QLCL.07  
8. Quy trình giao, nhận người bệnh trước và sau phẫu thuật QT.ĐD-QLCL.08  
9. Quy trình báo cáo sự cố y khoa QT.ĐD-QLCL.09  
10. Quy trình khảo sát sự hài hòng của người bệnh và Nhân viên y tế QT.ĐD-QLCL.10  
Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ

11. Quy trình lưu hồ sơ bệnh án QT. KHNV.01  
12. Quy trình kiểm điểm người bệnh tử vong QT. KHNV.02  
13. Quy trình sử dụng hồ sơ bệnh án đã lưu trữ QT. KHNV.03  
14. Quy trình xây dựng quy trình kỹ thuật trong khám chữa bệnh QT. KHNV.04  
15. Quy trình kiểm tra chất lượng hồ sơ bệnh án QT. KHNV.05  
16. Quy trình kiểm tra quy chế chuyên môn QT. KHNV.06  
17. Quy trình duyệt phẫu thuật QT. KHNV.07  
18. Quy trình cấp lại giấy ra viện QT. KHNV.08  
19. Quy trình cấp lại giấy chứng sinh QT. KHNV.09  
20. Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích QT. KHNV.10  
21. Quy trình cấp bản phô tô hồ sơ bệnh án QT. KHNV.11  
22. Quy trình cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án QT. KHNV.12  
23. Quy trình chuyển viện nội trú QT. KHNV.13  
24. Quy trình chuyển viện ngoại trú QT. KHNV.14  
25. Quy trình xây dựng hướng dẫn chẩn đoán điều trị QT. KHNV.15  
26. Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học QT. KHNV.16  
Phòng Tài chính – Kế toán
27. Quy trình điều chuyển tài sản QT. TCKT.01  
28. Quy trình thanh toán lương và phụ cấp QT. TCKT.02  
29. Quy trình quyết toán dịch vụ xã hội hóa QT. TCKT.03  
30. Quy trình Thanh toán làm thêm giờ QT. TCKT.04  
31. Quy trình quản lý tiền mặt QT. TCKT.05  
32. Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ dưới 50 triệu QT. TCKT.06  
Phòng Tổ chức – Hành chính
33. Quy trình đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động QT.TCHC.01  
34. Quy trình giải quyết Hưu trí QT.TCHC.02  
35. Quy trình Xét thi đua khen thưởng QT.TCHC.03  
36. Quy trình xét nâng lương thường xuyên QT.TCHC.04  
37. Quy trình nâng lương trước thời hạn viên chức,người lao động QT.TCHC.05  
 

38. Quy trình cử viên chức, người lao động đi đào tạo QT.TCHC.06  
39. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý khoa, phòng, trạm y tế thuộc TTYT QT.TCHC.07  
40. Quy trình quản lý văn bản đến và văn bản đi QT.TCHC.08  
41. Quy trình quản lý và sử dụng hội trường QT.TCHC.09  
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
42. Quy trình quản lý chất thải y tế QT.KSNK.01  
43. Quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ QT.KSNK.02  
44. Quy trình quản lý đồ vải y tế QT.KSNK.03  
45. Quy trình vệ sinh môi trường bề mặt QT.KSNK.04  
46. Quy trình kiểm tra giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện QT.KSNK.05  
47. Quy trình triển khai vệ sinh tay QT.KSNK.06  
48. Quy trình kiểm tra giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn QT.KSNK.07  
49. Quy trình đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn cho mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn QT.KSNK.08  
50. Quy trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ QT.KSNK.09  
Khoa Dược
51. Quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về QT. DVT.01  
52. Quy trình lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng QT. DVT.02  
53. Quy trình cấp phát thuốc nội trú QT. DVT.03  
54. Quy trình quản lý thuốc, vật tư y tế trang thiết bị tủ trực/ hộp chống sốc QT. DVT.04  
55. Quy trình kiểm tra kê đơn thuốc ngoại trú tại Trung tâm QT. DVT.05  
56. Quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh có BHYT điều trị ngoại trú QT. DVT.06  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỆNH VIỆN: 0966.811.919

SỞ Y TẾ: 0967.721.919

* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết