04:41 ICT Thứ năm, 13/06/2024

KHOA PHÒNG

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41373

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2875558

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy giao diện mới của website bệnh viện thế nào?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Phù hợp

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Báo giá hàng hóa

Thứ bảy - 13/05/2023 22:12
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
TTYT HUYỆN TÂN YÊN
 
Số: 393/TTYT-DVT
V/v báo giá hàng hóa để làm cơ sở xây dựng tính năng kỹ thuật và dự toán mua sắm vật tư y tế sử dụng
trong phẫu thuật kết hợp xương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Yên, ngày 12 tháng 05 năm 2023
Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế
     
 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3  năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Để có cơ sở xây dựng tính năng kỹ thuật và dự toán mua sắm vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật kết hợp xương phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023 của đơn vị, theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng hàng hoá đề nghị cung cấp báo giá tại phụ lục đính kèm) gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Tân Yên để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.
Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm.
Yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp); tài liệu chứng minh năng lực của nhà cung cấp.
Thông tin công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D ( đối với các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D)
Hình thức báo giá: Bản báo giá/ biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.
- Địa chỉ nhận báo giá:
Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên: vanthuttyttanyen@gmail.com hoặc địa chỉ mail khoa Dược - VTTTBYT: khoaduoc.bvdkty@gmail.com
Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Số điện thoại liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Phương –Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT: 0979.020.343;
Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày thông báo chào giá được đăng tải công khai trên Cổng thông tin của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.
Trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Cổng TT TTYT Tân Yên;
  • Lưu:VT, DVT.
GIÁM ĐỐCđã ký
   
Ngô Thị Thu Hà

Danh mục hàng hóa mời báo giá

(Kèm theo văn bản số 393 /TTYT-DVT ngày 12/5/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên)
STT Tên vật tư Đơn vị Ghi chú
1 Nẹp bản hẹp 7 lỗ Chiếc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo bộ
2 Nẹp bản nhỏ cẳng tay 7 lỗ Chiếc
3 Nẹp bản nhỏ cẳng tay 6 lỗ Chiếc
4 Nẹp xương đùi 8 lỗ Chiếc
5 Nẹp xương đùi 10 lỗ Chiếc
6 Nẹp lòng máng 6 lỗ Chiếc
7 Nẹp lòng máng 7 lỗ Chiếc
8 Nẹp chữ T nhỏ,6 lỗ, cẳng tay vis 3.5mm Chiếc
9 Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm Chiếc
10 Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm Chiếc
11 Vít xương cứng 2.0mm x 11mm titan Chiếc
12 Vít xương cứng 2.0mm x 13mm titan Chiếc
13 Vít xương cứng 2.0mm x 15mm titan Chiếc
14 Vít xương cứng 3.5mm x 14mm Chiếc
15 Vít xương cứng 3.5mm x 16mm Chiếc
16 Vít xương cứng 3.5 mmx 18mm Chiếc
17 Vít xương cứng 3.5mm x 20mm Chiếc
18 Vít xương cứng 3.5mm x 22mm Chiếc
19 Vít xương cứng 3.5 mmm x 24mm Chiếc
20 Vít xương cứng 3.5mm x 26mm Chiếc
21 Vít xương cứng 3.5mm x 28mm Chiếc
22 Vít xương cứng 4.5mm x 24mm Chiếc
23 Vít xương cứng 4.5mm x 26mm Chiếc
24 Vít xương cứng 4.5 mm x 28mm Chiếc
25 Vít xương cứng 4.5mm x 30mm Chiếc
26 Vít xương cứng 4.5 mm x 32mm Chiếc
27 Vít xương cứng 4.5mm x 34mm Chiếc
28 Vít xương cứng 4.5mm x 36mm Chiếc
29 Mũi khoan 2.0mm Chiếc
30 Mũi khoan 2.5mm Chiếc
31 Mũi khoan 2.7mm Chiếc
32 Mũi khoan 3.5mm Chiếc
33 Chỉ thép 0.9 mm Cuộn
34 Chỉ thép 1.0 mm Cuộn
35 Đinh Kirschner. size 1,2mm Chiếc
36 Đinh Kirschner. size 1,4mm Chiếc
37 Đinh Kirschner. size 1,6mm Chiếc
38 Đinh Kirschner. size 1,8mm Chiếc
39 Đinh Kirschner. size 2.0mm Chiếc

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 393 /TTYT-DVT ngày 12/5/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên)
 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tân Yên Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: …..
Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý trang thiết bị y tế.
Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:
STT Danh mục hàng hóa Tên Hãng/nước Giấy Đặc tính, cấu hình và Đơn vị Số Đơn giá Khả năng
thương sản xuất ĐKLH thông số kỹ thuật chi tiết tính lượng VNĐ cung cấp
mại, model   hoặc         hàng hóa
/ kỹ mã   GPNK         của nhà
hiệu   (nếu có)         thầu (số
              lượng tối
              đa và thời
              gian cung
              cấp tối đa)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Tổng cộng                
 
Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.

5
 
Gửi kèm báo già là:
  1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
  2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (Đóng dấu treo của Công ty);
  3. Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá
……………, ngày tháng năm 2023 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỆNH VIỆN: 0966.811.919

SỞ Y TẾ: 0967.721.919

* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết