04:39 ICT Thứ năm, 13/06/2024

KHOA PHÒNG

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy giao diện mới của website bệnh viện thế nào?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Phù hợp

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 183

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41372

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2875557

Trang nhất » Tài nguyên » Mẫu biểu

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Y tế Trung tâm Y tế Huyện Tân yên năm 2020
KẾ HOẠCH
Xét tuyển viên chức Y tế năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; hướng dẫn số 225/HD-SNV ngày 27/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh;
Căn cứ Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Y tế Tân Yên;
Căn cứ Công văn số 558/SNV-CCVC ngày 15/5/2020 của Sở Nội vụ Bắc Giang về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng Trung tâm Y tế Tân Yên;
Trung tâm Y tế huyện Tân Yên xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2020.
 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CU
1. Mục đích
- Việc xét tuyển viên chức chuyên môn ngành y tế nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức y tế đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Việc tuyển dụng phải căn cứ vào số lượng người làm việc, yêu cầu vị trí việc làm của từng khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn.
2. Yêu cầu
 • Tổ chức xét tuyển viên chức Y tế phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.
 • Xét tuyển viên chức y tế phải bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.
- Người dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 (một) vị trí việc làm còn vị trí cần tuyển đúng với trình độ, chuyên ngành đã đào tạo.
 1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức y tế:
 1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước ngày ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2020; nhận hồ sơ người ở tỉnh ngoài và có cam kết công tác lâu dài tại Trung tâm Y tế Tân Yên theo quy định;
 2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 4. Đã có bằng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đạt yêu cầu của vị trí dự tuyển trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (Hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng III, trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Hoặc tương đương) trở lên đối với viên chức hạng IV theo quy định tại Thông tư số 0l/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
e) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
g) Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.
2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển
 1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 3. Trường hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; Người đang giữ chức danh, chức vụ tại Công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, trước khi đăng ký dự tuyển phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc nghỉ việc thì được đăng ký dự tuyển.
III. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
 1. Chỉ tiêu tuyển dụng
-Tổng số tuyển dụng: 10 chỉ tiêu
 1. Yêu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm
Vị trí bác sĩ: 10 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa làm việc tại các khoa: Khoa Khám bệnh: 01, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc: 02, khoa Nội: 01; khoa Nhi: 02; khoa Ngoại: 02; khoa Phụ sản: 02.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
 1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Đính kèm Kế hoạch này);
 2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
 3. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (Nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 4. Các văn bằng, chứng nhận thành tích đạt được (Đối với thí sinh thuộc đổi tượng tuyển thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ);
 5. Bản sao giấy khai sinh;
 1. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe.
 3. Văn bản chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ việc đối với người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức.
 4. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc.
 1. Lưu ý
 1. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm (Trong kế hoạch xét tuyển viên chức y tế năm 2020 của Trung tâm Y tế Tân Yên) và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh cố tình đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.
 1. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
 2. Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.
 1. Chế độ ưu tiên
Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:
 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (Từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
Trường hợp người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
V. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT
Đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:
 1.  Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá ba mươi tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
-  Tiêu chuẩn 1: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
-  Tiêu chuẩn 2: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
-  Tiêu chuẩn 3: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 1.  Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, chuyên ngành y học không quá ba mươi tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
- Tiêu chuẩn 1: Đạt một trong ba tiêu chuẩn được quy định đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nêu trên;
- Tiêu chuẩn 2: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
 1.  Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn được quy định đối với người có trình độ thạc sĩ nêu trên.
VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Xét tuyển viên chức y tế (Dùng cho cả đối tượng theo chính sách thu hút) được thực hiện như sau:
1. Vòng 1: Sơ tuyển
- Căn cứ phiếu đăng ký và thành phần hồ sơ dự tuyển, tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Vòng 2: Xét tuyển
Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ vòng 2, như sau:
- Thí sinh trả lời phỏng vấn trực tiếp.
- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/01 thí sinh.
- Nội dung kiến thức gồm: 20% kiến thức về quản lý nhà nước và 80% kiến thức về chuyên môn. Tài liệu kiểm tra sát hạch gồm:
+ Kiến thức quản lý nhà nước: Luật Viên chức ngày 15/01/2010; Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; 12 điều Y đức (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Trưởng Bộ Y tế).
+ Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (Trung tâm Y tế sẽ công bố trên trang Web của Trung tâm Y tế https://bvdkhuyentanyen.vn sau khi công bố danh sách thí sinh đạt yêu cầu vòng 1).
Thí sinh tham dự kỳ sát hạch tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu tài liệu đã được quy định trong Kế hoạch này. Hội đồng xét tuyển không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu.
3. Cách tính điểm
Vòng 1: Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Vòng 2: Phần sát hạch về chuyên môn được tính theo thang điểm 100.
VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYN
Thực hiện xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:
 Xét tuyển chính sách thu hút (Theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ). Sau khi xét tuyển theo chính sách thu hút, nếu còn chỉ tiêu thì mới thực hiện xét tuyển những đối tượng còn lại. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức y tế phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm cộng với điểm ưu tiên (Nếu có) quy định tại Khoản 3 Mục IV Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Đối với đối tượng chính sách thu hút: Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 mục IV kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định người trúng tuyển.
Đối với các đối tượng còn lại: Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (Nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao  hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì thực hiện xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Tuyển trước người có trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn (Xuất sắc, Giỏi, Khá, TBK, TB); người có điểm trung bình chung học tập toàn khóa cao hơn.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức y tế không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
 1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký
 • Thời gian phát hành: Ngày 16 tháng 5 năm 2020. Mẫu phiếu được đăng trên Website của đơn vị, địa chỉ: https://bvdkhuyentanyen.vn.
 • Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển trong giờ hành chính: Từ ngày 20/5/2020 đến 19/6/2020.
 1. Địa điểm nhận phiếu đăng ký
- Nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức- hành chính Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
3. Thời gian sơ tuyển: Dự kiến trong tháng 6/2020.
4. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 7/2020.
5. Thời gian công bố kết quả: Trong tháng 7/2020.
IX. KINH PHÍ
 1. Lệ phí
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Mức thu phí: Dự kiến 400.000 đồng/người (Bốn trăm nghìn đồng chẵn/01 người).
 1. Kinh phí
Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng dự toán các nội dung chi và định mức chi cho công tác xét tuyển viên chức y tế năm 2020, thống nhất với Ban Giám đốc để báo cáo Sở Y tế, Sở Nội vụ tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch còn thiếu giữa tổng chi phí hợp lý phục vụ kỳ xét tuyển so với tổng số tiền lệ phí xét tuyển thu được.
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để thực hiện tốt việc xét tuyển viên chức y tế huyện Tân Yên năm 2020 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, Trung tâm Y tế Tân Yên yêu cầu:
1. Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm
-  Trình Giám đốc Trung tâm Y tế thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2020. Thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh theo quy định, bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm: Niêm yết số lượng, cơ cấu cần tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu để thí sinh nghiên cứu trước khi đăng ký dự xét tuyển; tiếp nhận phiếu và hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển. Thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển.
- Trình Hội đồng xét tuyển thành lập ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và ban Kiểm tra sát hạch.
-  Tham mưu giúp Hội đồng xét tuyển: Triệu tập thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ xét tuyển và thông báo cho thí sinh về kế hoạch tổ chức xét tuyển; nội dung, hình thức; thời gian, địa điểm. Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện khác phục vụ kỳ xét tuyển viên chức.
 • Thông báo các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức y tế trên cổng Website của đơn vị, địa chỉ: https://bvdkhuyentanyen.vn
-  Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch vòng 2, kết quả sát hạch vòng 2; thông báo kết quả đến thí sinh dự xét tuyển; giải quyết khiếu nại, tố cáo (Nếu có) trong quá trình tổ chức xét tuyển viên chức.
 • Báo cáo Sở Nội vụ, Sở Y tế về kết quả xét tuyển; trình Sở Nội vụ, Sở Y tế quyết định công nhận kết quả xét tuyển đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định.
 • Chuẩn bị nội dung xét tuyển theo đúng quy định; đảm bảo kỳ xét tuyển được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.
2. Hội đồng xét tuyển (Do Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định thành lập) bao gồm 05 - 07 thành viên:
- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc trung tâm Y tế;
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;
- Thư ký Hội đồng: Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính;
- Các ủy viên Hội đồng: Cán bộ công chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Sở Nội vụ, Sở Y tế; Lãnh đạo, Trưởng các khoa, phòng liên quan của Trung tâm Y tế.
 Nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng xét tuyển
-  Thực hiện theo đúng Kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện về tuyển dụng viên chức y tế năm 2020.
- Thành lập ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, ban Kiểm tra sát hạch.
-  Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra sát hạch.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.
3. Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (Do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập) bao gồm từ 03 đến 05 thành viên:
- Trưởng ban: Phó Giám đốc TTYT;
- Phó ban: Trưởng phòng Tổ chức hành;
- Thư ký: Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính;
- Các thành viên: Chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ.
Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển
-  Thực hiện theo đúng Kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện về tuyển dụng viên chức y tế năm 2020.
- Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện kèm theo phiếu (Theo mẫu quy định) báo cáo Hội đồng xét tuyển dụng. Trưởng ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về kết quả sơ tuyển.
- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại có liên quan đến việc tiếp nhận phiếu, thực hiện sơ tuyển và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
4. Ban Kiểm tra, sát hạch (Do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập) bao gồm đến 05 - 07 thành viên
- Trưởng ban: Phó Giám đốc TTYT;
- Phó ban: Trưởng phòng Tổ chức hành;
- Các thành viên: Trưởng các khoa, phòng liên quan.
Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm tra sát hạch
- Giúp Hội đồng xét tuyển xây dựng đề phỏng vấn (Có đáp án, thang điểm kèm theo, được đóng trong túi đựng đề thi, được niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu “mật”);
- Tham gia kiểm tra sát hạch phỏng vấn; thực hiện chấm điểm phỏng vấn theo đáp án và thang điểm phỏng vấn;
- Tổng hợp kết quản phỏng vấn và bàn giao biên bản, phiếu chấm điểm cho Thư ký Hội đồng xét tuyển.
5. Ban Giám sát kỳ xét tuyển (Do Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định thành lập) bao gồm 03 - 05 thành viên. Không cử những người tham gia Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển làm thành viên Ban giám sát.
         - Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ xét tuyển; về thực hiện quy chế và nội quy của kỳ xét tuyển; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng xét tuyển và các thành viên tham gia các Ban giúp việc của Hội đồng.
- Địa điểm giám sát: Nơi làm việc của Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển.
- Thành viên Ban giám sát được quyền vào phòng phỏng vấn trong thời gian phỏng vấn; có quyền nhắc nhở thí sinh và các thành viên của Hội đồng, thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng trong việc thực hiện quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; được quyền yêu cầu giám thị phòng thi lập biên bản đối với thí sinh vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển (nếu có).
- Khi phát hiện vi phạm nội quy, quy chế xét tuyển của thành viên Hội đồng, thành viên của các Ban giúp việc của Hội đồng thì thành viên Ban giám sát được quyền lập biên bản về vi phạm đó và đề nghị Chủ tịch Hội đồng đình chỉ làm nhiệm vụ; đồng thời báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
6. Báo Bắc Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện, Website của Sở Y tế, Website của đơn vị thông báo công khai Kế hoạch này để các đối tượng biết và đăng ký dự xét tuyển.
7. Công an huyện, các đơn vị có liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng xét tuyển hoàn thành nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh, liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển (Phòng Tổ chức hành chính - số điện thoại 0204.3878.022 nhánh 9) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (B/c);
- Sở Y tế (B/c);
- Lưu: VT, TCHC.
Bản điện tử:
- Sở Nội vụ;
- Sở Y tế; 
- Lãnh đạo đơn vị;
- Công an huyện (P/hợp);
- Báo Bắc Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài PT huyện;
- Các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn.
GIÁM ĐỐC
 
 đã ký
 
Ngô Thị Thu Hà

Thông tin chi tiết
Tên file:
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Y tế Trung tâm Y tế Huyện Tân yên năm 2020
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài nguyên » Mẫu biểu
Gửi lên:
16/05/2020 09:46
Cập nhật:
16/05/2020 09:47
Người gửi:
admin_bvdk
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
124.50 KB
Đã xem:
584
Đã tải về:
10
Đã thảo luận:
0
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BỆNH VIỆN: 0966.811.919

SỞ Y TẾ: 0967.721.919

* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết